Marka TULONE to przede wszystkim ludzie. Osoby z niepełnosprawnością stworzyły swoje miejsce, w którym czują się potrzebne, mają przyjaciół oraz tworzą produkty z miłością. Osoby z niepełnosprawnością przebyły długa drogę do zdobycia poczucia własnej wartości i samodzielności. Dziś są dumni z produktów TULONE.

Wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu, gdy Towarzystwo Wspierania Inicjatyw
Społecznych ALPI stworzyło pierwszą w Białymstoku świetlicę integracyjną. Działania artystyczne takie jak film, teatr czy fotografia były nowatorską metodą włączania osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa. W świetlicy odbywały się również zajęcia usamodzielniające z zakresu gospodarstwa domowego, prostych prac porządkowych, majsterkowania oraz pełnienia ról społecznych. Uczestnicy świetlicy brali udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta poprzez wyjścia do kina, teatru, restauracji itp. Kolejnym etapem zdobywania samodzielności było pierwsze w woj. podlaskim mieszkanie chronione- treningowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. W mieszkaniu treningowym pod okiem trenera osoby z niepełnosprawnością samodzielnie musiały zadbać o swoje codzienne potrzeby, zrobić zakupy, przygotować posiłek, posprzątać mieszkanie, zadbać o swoje ubrania zaplanować domowy budżet czy czas wolny. Prowadzony był równolegle trening higieniczny, oraz nauka dbania o własny wygląd. Potem przyszedł czas na pracę. Stowarzyszenie ALPI we współpracy z holenderskimi trenerami pracy uczyło się zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń i wizyt studyjnych w Holandii trenerzy pracy realizowali zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością w Białymstoku. Kolejnym etapem było założenie przez stowarzyszenie ALPI Zakładu Aktywności Zawodowej WYTWÓRNIA, w którym pracę znalazło ponad 30 osób z niepełnosprawnością. Manufaktura wytwarza świeży makaron, ravioli, pierogi, kopytka i ciasteczka. Od 2020 roku produkty sygnowane są marką TULONE.

Więcej o działaniach stowarzyszenia ALPI przeczytasz na www.alpi.org.pl